Ring til mig på: 40126602

Om mig

Jeg er autoriseret psykolog og har 16 års erfaring i at arbejde med både børn, unge, voksne og familier i krise og/eller mistrivsel. Jeg har tidligere arbejdet i Børne-og Ungdomspykiatrien, Familiehus og PPR. Jeg startede derudover langsomt op som privatpraktiserende psykolog i 2017, og jeg er nu i klinikken de fleste dage. 

Jeg har taget efteruddannelse indenfor området belastningspsykologien og psykotraumatologien. Sammen kan vi være nysgerrige på kropslige og følelesesmæssige reaktioner, som ofte kan virke uforståelige. Sammen kan vi finde ud af, hvordan disee reaktioner skal forståes og hvad der skal til, for at de kan regulere sig. Det er min erfaring, at der er meget at hente ved også at arbejde på kroppens præmisser og i et lidt langsommere tempo, end vi normalt er vant til.  

 

 

Klinikken
Krops-psykoterapi
Læs mere

Psykologisk rådgivning
Læs mere

Krisehjælp
Læs mere